Kontakt

 
 
 
Lancet
Zbigniew Stańczyk
Gliwice
 

Obowiązek informacyjny RODO

Kontaktując się z nami, Wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych w związku z odpowiedzią na pytanie lub realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostali Państwo poinformowani, że przysługuje Wam prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Stańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STAŃCZYK ZBIGNIEW LANCET, z siedzibą w Gliwicach, ul. Poezji 2/9, 44-113 Gliwice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9690209684, REGON 241197533.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora: lancet@orange.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.